Architecture

Проект: Конкурс за проектиране на нова фасада за съществуващ проект на жилищна сграда | Година: 2016 | Местоположение: Варна, България | Клиент: Частен | Съвместен проект с УрбаАрх и Станислав Славов